Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości jest podstawą skutecznej sprzedaży

Wycena nieruchomości w ujęciu ustawy o gospodarce nieruchomościami to proces mający na celu ustalenie jej wartości. Urzędowa wycena nieruchomości może być sporządzona jedynie przez osobę do tego uprawnioną - rzeczoznawcę. Wycena sporządzona przez rzeczoznawcę jest przedstawiana w formie operatu szacunkowego. Rzeczoznawcy do ustalenia ceny stosują:
  • Metodę porównawczą (polega na określeniu wartości nieruchomości bazując na cenach uzyskanych za podobne nieruchomości)
  • Metodę odtworzeniową (polega na określeniu wartości nieruchomości bazując na kosztach poniesionych na nieruchomość, uwzględniając jej zużycie)
  • Metodę dochodową (polega na określeniu wartości nieruchomości bazując na stopie zwrotu uzyskanej z nieruchomości)
  • Metodę mieszaną (polega na określeniu wartości nieruchomości łącząc co najmniej dwie poprzednie metody)
Jednakże wycena rzeczoznawcy niejednokrotnie nie pokrywa się z ceną jaką można za daną nieruchomość uzyskać. Dzieje się tak dlatego, że rzeczoznawca w ustalaniu wartości nieruchomości nie bierze pod uwagę dynamiki rynku nieruchomości, obecnych trendów oraz popytu. My o tym wiemy, dlatego naszą wycenę opieramy w oparciu także o te czynniki.
 
Odpowiednie ustalenie wartości nieruchomości sprawia, że proces jej sprzedaży zostaje ograniczony w czasie. Złe ustalenie ceny powoduje rozciągnięcie transakcji w czasie, co często skutkuje tym, że właściciel zmęczony sprzedażą swej nieruchomości zaczyna tracić nadzieję na rentowną sprzedaż i niejednokrotnie sprzedaje swoją nieruchomość poniżej ceny, którą ktoś byłby skłonny zapłacić.
 
Ktoś kiedyś powiedział, że każda rzecz jest warta tyle ile ktoś jest skłonny za nią zapłacić - Pośrednicy z Ale Dom, dzięki wiedzy i doświadczeniu są w stanie stwierdzić ile ktoś zapłaci Twoją nieruchomość! Jeśli Ty też chcesz się dowiedzieć -  Zadzwoń!